1200 Garland Ave, Fayetteville, AR 72703, Fayetteville, Arkansas 72703

Fayetteville Brazilian Jiu-Jitsu Schedule

Request More Information

Request More Information

Request More Information

Monday
 • 12:00 PM - 1:00 PM GI
 • 5:00 PM - 6:00 PM Kids Class (Ages 4-8)
 • 6:00 PM - 7:00 PM Kids Class (Ages 9-14)
 • 6:00 PM - 7:00 PM GI
 • 7:10 PM - 8:00 PM NOGI
Tuesday
 • 6:00 AM - 7:00 AM NOGI
 • 5:00 PM - 6:00 PM Kids Class (Ages 4-14)
 • 6:00 PM - 7:00 PM GI
 • 6:00 PM - 7:00 PM Women's Class
 • 7:10 PM - 8:00 PM NOGI
Wednesday
 • 6:00 AM - 7:00 AM GI
 • 12:00 PM - 1:00 PM GI
 • 5:00 PM - 6:00 PM Kids Class (Ages 4-8)
 • 6:00 PM - 7:00 PM GI
 • 6:00 PM - 7:00 PM Kids Class (Ages 9-14)
 • 7:10 PM - 8:00 PM NOGI
Thursday
 • 6:00 AM - 7:00 AM NOGI
 • 5:00 PM - 6:00 PM Kids Class NOGI (Ages 4-7 and 8-14)
 • 6:00 PM - 7:00 PM GI
 • 6:00 PM - 7:00 PM Women's Class
 • 7:10 PM - 8:00 PM NOGI
Friday
 • 6:00 PM - 7:00 PM GI
 • 7:00 PM - Open Mat
Saturday
 • 10:00 AM - 11:00 AM Kids Class (Ages 4-7 and 8-14)
 • 11:00 AM - 12:00 PM GI
 • 12:00 PM - 1:00 PM Open Mat
Sunday

Request Information Now!